Frukostseminarium Handeln i Sverige 2018 Stockholm

Frukostseminarier Handeln i Sverige 2018

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för mer än 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner. 

Den senaste kartläggningen av handeln i Sveriges regioner presenteras på två frukostseminarier i Stockholm (även webbsänt) och Göteborg. På seminarierna presenteras färsk statistik över hur handeln utvecklades under fjolåret. Exempel på vad som presenteras är:
 
  • Vilka var de viktigaste händelserna inom handeln under 2017 och vad är på gång under den närmaste tiden?
  • Vilken inverkan har e-handeln på tillväxten i den fysiska handeln?
  • Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare?
  • Hur har det gått för handeln i storstadsregionerna?
  • Hur ser samspelet ut mellan stadskärna och övriga handelsplatser?
  • Hur ser lönsamheten ut i handeln?

Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om detaljhandelns styrka på kommun- och länsnivå. Databasen sammanställs av HUI Research med finansiering från Handelsrådet. 

 
Tid och plats:
 
Stockholm / webbsänt den 4 september kl. 07.30-09.00 (en lättare frukost serveras från kl. 07.30, seminariet börjar kl. 08.00). Föredragshållare: Rickard Johansson och Monica Bruvik.
Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm. OBS! Begränsat antal platser
 
Göteborg den 5 september kl. 07.30-09.00 (en lättare frukost serveras från kl. 07.30, seminariet börjar kl. 08.00). Föredragshållare: Rickard Johansson och Monica Bruvik.
Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg. OBS! Begränsat antal platser
 
För anmälan tryck här.
 
Frågor om seminariet besvaras av:
 
Josef Gäreskog
0703506228
 
Rickard Johansson
072-543 90 76
 

 

Dela med dig: