Frukostseminarium Handeln i Sverige 2019 Stockholm

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner.

Den senaste kartläggningen av handeln i Sveriges regioner presenteras på två frukostseminarier i Stockholm och Göteborg samt vid ett webbinarium direkt efter sommaren. På seminarierna presenteras färsk statistik över hur den fysiska handeln utvecklades under fjolåret. Exempel på vad som presenteras är:

  • Vilka var de viktigaste händelserna inom handeln under 2018 och vad är på gång under den närmaste tiden?
  • Vilken inverkan har e-handeln på tillväxten i den fysiska handeln?
  • Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare?
  • Hur har det gått för handeln i storstadsregionerna?
  • Vilken effekt har besökarnas konsumtion på den lokala handeln?

Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om detaljhandelns styrka på kommun- och länsnivå. Databasen sammanställs av HUI Research med finansiering från Handelsrådet.

Tid och plats:

Stockholm den 5 september kl. 07.30-09.00 (en lättare frukost serveras från kl. 07.30, seminariet börjar kl. 08.00). 
Föredragshållare: Rickard Johansson och Per Andersson.
Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.
OBS! Begränsat antal platser

Göteborg den 6 september kl. 07.30-09.00 (en lättare frukost serveras från kl. 07.30, seminariet börjar kl. 08.00). 
Föredragshållare: Rickard Johansson och Per Andersson.
Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg. 
FULLSATT

Webbinarium den 9 september kl. 13.00-14.00. 
Föredragshållare: Rickard Johansson. 
OBS! Begränsat antal platser

Klicka här för mer information och anmälan.

Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog
josef.gareskog@hui.se
070-260 80 81

Dela med dig: