Innovativa inköpsstrategier för hushållen - livsmedelshandel via internet

Den digitala mathandeln förändrar hur hushållen tänker kring sina matinköp. Vanor och beteenden genomgår en förändring som resulterar i att olika grupper löser sinsemellan skilda problem vad gäller att planera, inhandla och tillaga maten.

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 7 april i Stockholm berättar Anna Post om hur beteenden i hemmet förändras när man börjar handla livsmedel över nätet.
Claes Hessel, e-handelschef på Coop Online, medverkar och ger en inblick utifrån ett branschperspektiv.

Med hjälp av digitala redskap sköter många familjer idag sina vardagssysslor hemifrån; allt från att upprätta myndighetskontakter, boka resor och tjänster samt genomföra olika typer av inköp. Att näthandla skiljer sig på flera sätt från att handla i en fysisk butik. Det krävs bland annat utrustning såsom surfplatta, mobiltelefon eller dator med internetuppkopp¬ling, men också kunskap om att navigera på den digitala arenan. Mat är något som konsumeras dagligen och inköpen sker kontinuerligt till följd av kompromisser och avväganden inom famil¬jerna. Ofta kräver matförsörjningen dagligt engagemang och familjerna lägger en hel del tid på att planera, inhandla och tillaga maten. När tillvägagångssätten vid inköp förändras utmanas också befintliga vanor och praktiker. Att handla livsmedel över nätet kan även bidra till ökat lärande om mat och färdiga matkassar uppgraderar vardagsmaten till nya nivåer och ställer familjerna inför nya utmaningar.

Anna Post är doktor i hushållsvetenskap och lektor i kostvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. År 2011 disputerade hon med avhandlingen "Nordic stakeholders and sustainable catering", där hon studerade professionella aktörer inom svensk måltidsservice inom ramen för deras hållbarhetsarbete. Sedan 2015 bedriver hon även forskning vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Claes Hessel är e-handelschef på Coop Online och en pionjär med lång och bred erfarenhet inom svensk digital mathandel. Nu är han en viktig kugge i Coops arbete med en medveten omnikanal-strategi.

Tid och plats:

Fredagen den 7 april kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 5 april.

Anmälan sker till:

maria.jonsson@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Johan Larsson, HUI Research
08-762 72 87

Jenny Dahlerus, Handelsrådet
010-471 86 29

Välkommen!


 


 

Dela med dig: