Kan musik styra dig?

Kan musik påverka konsumenternas beteende på kommersiella marknadsplatser? Professor Sven-Olov Daunfeldt sammanfattar resultaten från en nyligen publicerad översikt av den internationella forskningen.

På HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium kommer professor Sven-Olov Daunfeldt att presentera resultaten från rapporten ”Musikens effekter på konsumenternas beteende”. I rapporten sammanfattar Sven-Olov resultaten från den forskning som tidigare har studerat hur musik på kommersiella marknadsplatser kan påverka konsumenternas upplevelser och beteenden. Rapporten är resultatet av ett nyligen inlett forskningssamarbete mellan HUI Research och Soundtrack Your Brand, som tillhandahåller musiklösningarna Spotify for Businesses och Spotify for Enterprises.

Under seminariet kommer Sven-Olov att belysa frågor som: Kan butiker öka sin försäljning genom att välja en viss typ av musik? Styrs konsumenterna av musikens tempo? Hur samverkar musik med andra sinnesintryck på kommersiella marknadsplatser? Går det att dra några generella lärdomar av hur musiken påverkar kundernas beteenden och upplevelser? Hur ska kommersiella aktörer mäta effekterna av den musik som spelas på marknadsplatsen?

Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och forskningschef vid HUI Research. Sven-Olov disputerade år 2001 vid Umeå universitet och är idag en av de ledande forskarna i Sverige när det gäller studier av handelssektorn. Hans forskning är publicerad i över 30 vetenskapliga tidskrifter och behandlar bland annat förutsättningarna för tillväxten inom handeln, effekter av produktmärkningar inom dagligvaruhandeln samt IKEAs betydelse för den regionala utvecklingen. Sven-Olov är också en uppskattad föredragshållare som har presenterat sin forskning runt om i världen – från Nya Zeeland i öst till Kalifornien i väst. 
 

Tid och plats:

Fredagen den 23 oktober kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). HUI Research, Drottninggatan 56, Göteborg
Fredagen den 6 november kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 21 oktober respektive 4 november.

 

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Carin Blom, HUI Research
08-762 72 99

Jenny Dahlerus, Handelns Utvecklingsråd
010-471 86 29

Välkommen!

 

Dela med dig: