Lean i butik

Hur kan lean underlätta arbetet i butik?

I en tid när konkurrensen är tuffare än någonsin och miljöproblemen hopar sig behöver företagen tänka igenom hur de använder sina resurser på bästa sätt. Kan lean vara ett steg i rätt riktning när det kommer till att öka företagens konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som de förbättrar arbetsmiljö och kundnytta? Professor Jörgen Eklund från KTH har djupdykt i ämnet och presenterar sina slutsatser på ett frukostseminarium i Stockholm.
 
Frukostseminarium den 25 maj i Stockholm
HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 25 maj i Stockholm. Jörgen Eklund berättar om hur lean kan underlätta arbetet i butik. Hanna Wilson och Hilde Lang som arbetar i Saltå Kvarns butik berättar om hur de har arbetat med att införa lean i sin organisation.
 
Forskare från KTH har undersökt hur butiker kan arbeta med lean-inspirerad verksamhetsutveckling. Nio butiker valdes ut för projektet med syfte att kunna belysa goda sätt att arbeta med lean, men också möjliga problem och fallgropar. Data från butikerna samlades in via intervjuer, enkäter, observationer, fotografier, videofilmer samt butikernas egen dokumentation. Mest fokus har dock legat på verktygsanvändning såsom daglig styrning, tavelmöten, visualisering, ständiga förbättringar, eliminering av slöseri samt ordning och reda. Merparten av de anställda var positiva till förändringsarbetet. Den övergripande slutsatsen är att lean kan bidra till en bättre arbetsmiljö, hållbara förändringar och effektivare verksamhet i butikerna förutsatt att man arbetar på rätt sätt.
 
Talare:
Jörgen Eklund är professor i ergonomi vid KTH.  Jörgen har forskat om införandet av lean i tillverkningsföretag, kommuner, landsting och jordbruk. Speciellt har han intresserat sig för leans konsekvenser för arbetsmiljö och kvalitet och vad som påverkar hållbarheten i dessa satsningar.
 
Hanna Wilson och Hilde Lang arbetar i Saltå Kvarns butik. Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Alla Saltå Kvarns produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Saltå Kvarn har som mål när de tillverkar sina varor att ha en hög, naturlig kvalitet med minimal miljöpåverkan.
 
Tid och plats:
Fredagen den 25 maj 
07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). 
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.
 
För att anmäla dig tryck här.
 
Anmälan sker senast den 23 maj
 
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat.
 
Frågor om seminariet besvaras av:
 
Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28
 
Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46
 
Välkommen! 

 

Dela med dig: