Partihandeln - idag och i framtiden

Den svenska partihandeln har länge befunnit sig i förändring. Lagring och transport av varor kommer att behövas så länge fysiska varor efterfrågas, men vad konsumenten vill ha och var och hur konsumenten vill ha varorna levererade kan dramatiskt förändra de logistiska och affärsmässiga förutsättningarna för partihandeln. Denna utveckling beskrivs av HUI Research i en forskningsrapport som bygger på offentlig branschstatistik och intervjuer med personer med skiftande perspektiv på partihandelns samtida och framtida utveckling. Forskningsrapporten har finansierats av Handelns Utvecklingsråd.

På HUI Researchs seminarium den 16 januari i Stockholm berättar Nils Bohlin och Per Andersson om nuläget i dagens partihandel och scenarier för framtidens partihandel. Några av de frågor som berörs i rapporten är. Vad driver utvecklingen? Vad betyder förändringarna för de anställda. Hur kommer teknologin att förändra organisation och arbetssätt? Vilken betydelse har förändrade konsumtionsmönster?

Nils Bohlin och Per Andersson är verksamma som konsultchef respektive konsult vid HUI Research. Nils är disputerad nationalekonom och har bedrivit forskning inom ekonomisk geografi med betoning på detalj- och partihandelns geografiska lokalisering. Per har en mångårig bakgrund i operativa befattningar inom ICA där han följt den utveckling partihandeln genomgått.

Var och När:
Fredagen den 16 januari. Kl. 09:30-11:00. Regeringsgatan 60, HUI Research, Stockholm   

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 14 januari.

Anmälan sker till:

katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Nils Bohlin
08-762 72 81


Välkommen!
 

 

 

Dela med dig: