Svenska Köpcentrum 2017

Hur står det egentligen till med Sveriges köpcentrum och handelsområden? Hur stor är marknaden och hur utvecklas den? Hur påverkar digitaliseringen den framtida tillväxten av nya köpcentrum och handelsområden? Med utgångspunkt i köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) redovisar HUI Research slutsatserna av den senaste kartläggningen.Utöver nyckeltal och övergripande information kommer bland annat följande frågeställningar att tas upp:

•    Vad är köpcentrumens marknadsandel av den svenska detaljhandeln?
•    Vilka köpcentrum är störst i Sverige och hur har detta förändrats över tid?
•    Vilka stora projekt planeras och var tillkommer mest ny köpcentrumyta?
•    Vilka likheter och skillnader finns med den amerikanska köpcentrumbranschen?


Vid varje seminarium kommer en särskild del tillägnas en lokal frågeställning:

Stockholm – hur har Mall of Scandinavia påverkat handeln i regionen?
Göteborg - vilka stora projekt planeras i Göteborgsregionen och finns det risk för överetablering?
Malmö - hur mår handeln i Malmö och vilken skånsk stad kan stå inför en potentiell överetablering?
Umeå - vad blev effekten av Avion Shopping och hur ser handelsbalansen ut i norr?


SSCD är ett samarbete mellan HUI Research, NCSC och Datscha. Mer information om SSCD finns här.
 

Datum och plats


Stockholm (frukostseminarium)
Måndag 25 september kl. 07:30-09:00
Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11
Anmälan

Göteborg (frukostseminarium)
Tisdag 26 september kl. 07:30-09:00
Svensk Handel, Drottninggatan 56
Anmälan

Malmö (frukostseminarium)
Onsdag 27 september kl. 07:30-09:00
Malmö Börshus, Skeppsbron 2
Anmälan

Umeå (lunchseminarium)
Torsdag 28 september kl. 11.30-14.30
Rex Rådhuset, Rådhustorget
Anmälan


Kostnad

Seminariet kostar 895 kronor (exklusive moms) per person. Anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med fullt pris.

 

Frågor om seminariet besvaras av:

Tobias Rönnberg
tobias.ronnberg@hui.se
08-762 72 96

 

Välkommen!

 

 

Dela med dig: