Stilindex september 2012

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och publiceras av Svensk Handel Stil.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad. 

För frågor om undersökningen:
HUI Research
Carin Blom
08-762 72 99

För frågor och kommentarer:
Svensk Handel Stil
Maria Sandow
010-47 18 639

Dela med dig: