Stilindex november 2017

Stilindex mäter löpande försäljningsutvecklingen inom sko- och klädhandeln och släpps av Svensk Handel.

Stilindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.

Att prenumerera på Stilindex kostar 995 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare. Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till Stilindex utan extra kostnad.

Frågor om undersökningen:

HUI Research
Andreas Svensson
E-post: andreas.svensson@hui.se

Frågor och kommentarer:

Svensk Handel Stil
Maria Sandow
E-post: maria.sandow@svenskhandel.se

Dela med dig: