Stockholm City – epicentrum för handelns nästa fas?

City

Detaljhandelns strukturomvandling påverkar allt fler butiker och handelsplatser. Större handelsplatser har dock en tydlig fördel och driver mycket av tillväxten i den fysiska handeln. Sveriges enskilt största handelsplats är Stockholm City, men varför backar handeln där? Utgör Stockholm City ett epicentrum för nästa steg i detaljhandelsskiftet? Vem handlar egentligen i City och hur ser konsumenternas rörelsemönster i Stockholm ut?

Under 2017 stod e-handeln för nästan all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln om denna fördelas på näthandel och fysiska butiker. Fram till 2025 spås tusentals butiker försvinna, vilket kommer att påverka köpcentrum, handelsområden och stadskärnor i hela Sverige. Hur går det för handeln i Stockholmsregionen och hur kan den komma att påverkas av den ökande e-handeln och nya konsumtionsmönster?

Digitaliseringen medför många nya möjligheter och under 2017 lanserades Telia Crowd Insights som syftar till att analysera rörelsemönster i samhället baserat på anonymiserade mobildata och på så sätt få användbara insikter. Under 2019 lanserar HUI en ny digital tjänst, HUI Maps, som syftar till att koppla ihop detaljhandelsstatistik i ett kartbaserat verktyg. City i Samverkan har under lång tid arbetat med mätningar som Handelsindex och Upplevelseindex. Under seminariet vävs alla dessa mätningar samman och mynnar ut i en rad nya insikter och slutsatser samt en spännande analys av Stockholm City.

City i Samverkan, Telia och HUI Research bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium den 15 februari 2019 på Stockholms Handelskammare.

Program

08.00-08.15      Frukost
08.15-08.25      Inledning
08.25-08.45      Stockholmsregionen – hur ser handelsbalansen ut i länet?
08.45-09.00      Stockholm City – hur ser utvecklingen ut och vem handlar i City?
09.00-09.15      Sergels Torg – hur upplever besökarna platsen, hur ser flödena ut och vilken påverkan har ombyggnationerna?
09.15-09.30      Vidare analys, frågor och avslutning

 

Medverkande

Per Eriksson, VD, City i Samverkan
Marcus van Dijk, kommunikationsansvarig, City i Samverkan
Madeleine Körling, Business Developer Crowd Insights, Telia
Tobias Rönnberg, analytiker, HUI Research

 

Anmälan

Tid: Fredag 15 februari 2019, kl. 08:00-09:30
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2
Anmälan: OSA. Senast 12 februari till lotta.hammar@cityisamverkan.se

Varmt välkomna!

 

Om City i Samverkan
City i Samverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmar är Stockholms Stad, fastighetsägare, handeln samt enskilda företag och organisationer. Vår målsättning är en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla.

Om Telia och Crowd Insights
Behovet av att basera beslut på tillförlitliga data har aldrig varit större än idag. Telia Crowd Insights analyserar rörelsemönster i samhället baserat på den information som Telias nätverk genererar varje dag och ger insikter kring hur grupper av människor rör sig inom ett definierat område. Analyserna avser aldrig enskilda individers rörelsemönster utan rörelser av grupper. Ingen data som analyseras innehåller personuppgifter utan är både anonymiserad och aggregerad.

Om HUI och HUI Maps
HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

HUI Maps är ett nytt digitalt och kartbaserat verktyg som erbjuder användare information och statistik avseende detaljhandelns alla butiker och geografiska fördelning.

 

Dela med dig: