Upplevelser i den fysiska butiken – butiksmiljöns betydelse för kundmötet

Handelns digitalisering har gjort att den fysiska butikens förutsättningar har förändrats markant. I denna frukostföreläsning visar forskaren Kristina Bäckström hur synen på den fysiska butikens roll har transformerats under de senaste tio åren.

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium den 27 april i Göteborg. Kristina Bäckström berättar, med utgångspunkt i konsumenters och detaljhandlares perspektiv, hur synen på den fysiska butikens roll har förändrats i takt med att konsumenterna har fått tillgång till fler handelskanaler och nya metoder för informationssökande.

Vilka aspekter i den fysiska butiksmiljön värdesätts av dagens kunder? Hur arbetar man inom detaljhandeln för att skapa positiva upplevelser för kunder i den fysiska butiken? Hur har den fysiska butikens roll förändrats under de senaste tio åren och vilka nya krav ställs på handelsföretags verksamhet? Med fokus i dessa frågor har Kristina Bäckström tillsammans med Ulf Johansson, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, tagit utgångspunkt i en studie de genomförde för drygt tio år sedan. I en nyligen genomförd studie intresserar de sig för samma tema och har utifrån detta dragit slutsatser om detaljhandelns snabba förändring.

Kristina Bäckström är doktor i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring och lektor vid Institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hennes forskningsområden är framförallt konsumentbeteende, kundens upplevelser i fysiska butiker, butikens organisation och utformning, samt handelns digitalisering.

Tid och plats:

Torsdagen den 27 april kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Drottninggatan 56 (HUI Research), Göteborg.

Anmälan sker till:

maria.jonsson@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:

Johan Larsson, HUI Research
08-762 72 87

Jenny Dahlerus, Handelsrådet
010-471 86 29

Välkommen!

Dela med dig: