Whats the Buzz about?

– Om Word Of Mouth (WOM) i butikens varumärkesbyggande. Hur kunders muntliga kommunikation bygger butikens varumärke och påverkar varumärkets image och styrka.

Konsumenternas åsikter har på senare år fått en växande betydelse ur företagsperspektiv och har i takt med detta tilldelats allt större uppmärksamhet.  På HUI Research och Handelns Utvecklingsråds frukostseminarium den 8 november 2013 kommer Johan Anselmsson, docent i företagsekonomi, att föreläsa om hur konsumenter utbyter upplevelser och åsikter om butiker. Som åhörare får man en inblick i forskningen inom WOM och ta del av vad som gör att man som konsument rekommenderar en butik. Vidare behandlas hur detta i praktiken kan nyttjas i marknadsföring, varumärkesbygge och som ett verktyg till att öka försäljning och tillväxt.

Johan Anselmsson är doktor och docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet och bedriver tillsammans med professor Ulf Johansson, verksam vid samma lärosäte, forskning inom hur kunder sinsemellan talar om butiker. Johan arbetar även som varumärkeskonsult och analytiker inom handel och jobbar bland annat med företag såsom Axfood och Ikea.

Tid och plats:
Fredagen den 8 november.
Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00)
Drottninggatan 56, HUI Research, Göteborg. 

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 6 november.

Anmälan sker till:
katarina.kilander@hui.se

Frågor om seminariet besvaras av:
Carin Blom
08-762 72 99

Välkommen!
 

Dela med dig: