Pressarkiv

Fortsatt tillväxt för byggmaterialhandeln i maj

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,4 procent i maj.  + Läs mer

Nervositet uppvägs av konjunkturell styrka

Konsumtionsutrymmet i ekonomin är fortfarande relativt intakt, även om hushållen intagit en mer avvaktande inställning under de senaste månaderna. Osäkerhet på bostadsmarknaden berättigar liksom globala handelskonflikter till nervositet, men uppvägs än så länge av fortsatt styrka i världskonjunkturen kombinerat med lågräntepolitik. Förhoppningen är att exporten tar över rodret i takt med att bostadsbyggande och inhemska investeringar mattas av.

Småstadshandel i topp i ny mätning

För första gången presenteras en rikstäckande kartläggning av Sveriges alla stadskärnor inom ramen för Cityindex. Kartläggningen visar på att stadskärnornas ackumulerade marknadsandel uppgår till 16 procent, en dryg sjättedel, räknat av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige 2016. Detta kan ställas mot köpcentrumens marknadsandel om 21 procent och e-handelns 8 procent. Stadskärnor i småstäder placerar sig högst när försäljningen i dessa ställs mot kommunens samt försäljning i relation till antal invånare.

De arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna är Sveriges integrationsmotorer

Ny forskning från Handelns forskningsinstitut visar att arbetslösa icke-västerländska invandrare framförallt erbjuds arbete inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. Inom besöksnäringen var nästan 27 procent av alla arbetslösa som anställdes under perioden 2011–2015 födda i Afrika eller Asien. Andra viktiga integrationsmotorer i den svenska ekonomin är företag inom äldreomsorgen, bemanningsbranschen, taxibranschen och RUT-branscherna. Villkoren för företagen som är verksamma inom dessa branscher har samtidigt försämrats, t. ex. har arbetsgivaravgiften för unga höjts, RUT-avdraget minskats och regelbördan ökat.

Fler nyheter