Pressarkiv

När Amazon kommer – här är hoten och möjligheterna

Böcker, elektronik och leksaker – det är de detaljhandelsbranscher som drabbas hårdast om Amazon bestämmer sig för att satsa i Sverige. – Det är just de branscher som redan pressats hårt av digitaliseringen. Mat, möbler och mode kommer antagligen att klara sig bättre, i gott sällskap med starkt nischade aktörer. + Läs mer

Fortsatt gynnsam konjunktur, men orosmoln finns

Det finns ännu betydande kraft i konjunkturen och fundamenten för konsumtion på kort sikt bedöms som goda. BNP-tillväxten landade på 2,4 procent under 2017 och HUI har reviderat upp sin prognos för 2018 till 2,8 procent, framförallt till följd av en starkare exportutveckling än förväntat. Global tillväxt, fortsatt låga räntor och expansiv finanspolitik under ett valår motiverar en optimistisk hållning till 2018, trots att det inte saknas osäkerhetsfaktorer. Den största berör bostadsmarknaden, som för närvarande står och väger. 

Fortsatt inbromsning för köpcentrumprojekt

Tillväxten har varit stark för köpcentrum och handelsområden sedan millennieskiftet. Den senaste kartläggningen av ny projekterad yta inom ramen för SSCD (Swedish Shopping Centre Directory) visar dock att etableringsviljan är på väg att mattas av. Den totala projektportföljen har krympt med 400 000 kvadratmeter på ett år till följd av ökande e-handel, kraftig utbyggnad av den fysiska handeln och ett förändrat konsumentbeteende.

Fler nyheter