Pressarkiv

Fortsatt inbromsning för köpcentrumprojekt

Tillväxten har varit stark för köpcentrum och handelsområden sedan millennieskiftet. Den senaste kartläggningen av ny projekterad yta inom ramen för SSCD (Swedish Shopping Centre Directory) visar dock att etableringsviljan är på väg att mattas av. Den totala projektportföljen har krympt med 400 000 kvadratmeter på ett år till följd av ökande e-handel, kraftig utbyggnad av den fysiska handeln och ett förändrat konsumentbeteende. + Läs mer

HUI Research utvecklar nya index för att följa detaljhandelns strukturomvandling

Digitaliseringen förändrar handeln i snabb takt. Tillväxten sker främst på nätet, vilket inte fångas upp av befintliga statistikkällor. Av denna anledning kommer HUI Research (HUI) utveckla nya tjänster för att bättre följa handelns strukturomvandling. Statistiska Centralbyrån (SCB) och HUI avslutar samarbetet kring Detaljhandelsindex (DHI). Orsaken är att nuvarande digitalisering och branschglidning i detaljhandeln kräver en modernare statistik än vad SCB:s uppdrag omfattar. Detta medför att HUI Research inte längre kommer att vara avsändare till det DHI som SCB även fortsättningsvis publicerar.

Fler nyheter