Pressarkiv

Fortsatt mycket stark tillväxt för byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 11,1 procent i mars. + Läs mer

Detaljhandeln visar en avtagande trend

Den svenska detaljhandeln visar en något avtagande tillväxt, men har fortfarande god fart. Tillväxten kommer under 2017 att ha fortsatt momentum tack vare bland annat befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 på 3,0 procent mätt i löpande priser och 2,5 procent mätt i fasta priser. För 2018 är prognosen 3,0 procent i löpande priser respektive 2,5 i fasta.

HUI presenterar uppdaterad konjunkturbedömning

När: Tisdagen den 21 mars kl 09.00 (pressmeddelande publiceras kl. 09.30) Var: HUI Research, Kungsgatan 27, 3 tr (porttelefon) HUI Research analyserar fortlöpande utvecklingen i handeln och den svenska ekonomin som helhet. Med föredrag, workshops och rapporter hjälper vi företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på den ekonomiska utvecklingen samt gör bedömningar av hur ekonomiska och politiska händelser påverkar just deras verksamhet. Fyra gånger per år publicerar HUI Research en mer djuplodande konjunkturbedömning. Där redovisas prognoser för utvecklingen i handeln och enskilda branscher liksom svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion.

Fler nyheter