Pressarkiv

Starkt resultat för byggmaterialhandeln i januari

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 13,9 procent i januari. + Läs mer

Detaljhandeln mjuklandar 2017

Den svenska detaljhandeln visar fortsatt tillväxt, men en viss inbromsning har börjat skönjas. Fortsatt momentum sätts den närmaste tiden av det låga ränteläget, befolkningstillväxten och en stadig trend med allt fler sysselsatta. Inför 2017 och 2018 bedöms tillväxten mattas av något. Köpkraften är för närvarande uppe på en mycket hög nivå och kommer att ha svårt att växa i samma takt som tidigare. HUI Researchs prognos för detaljhandelns tillväxt 2016 hålls kvar på 3,5 procent, medan tillväxten för 2017 revideras ner till 3,0 procent.

Fler nyheter