Pressarkiv

Årets Julklapp firar 30 år!

I år lanserar HUI Research Årets Julhandelsprognos och Årets Julklapp för trettionde året i rad. Omvärldsbevakning har pågått under hela året, men arbetet går nu in i sitt slutskede. + Läs mer

Högre tillväxt i detaljhandeln 2018

Den svenska detaljhandeln visar en något avmattad tillväxt, men har fortsatt framåtrörelse tack vare bland annat lågräntemiljö, befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 kvar på 2,5 procent mätt i löpande priser. Prognosen för 2018 revideras upp till 3,0 procent efter det att regeringen presenterat en budgetproposition som innehåller förslag som kraftigt gynnar konsumtion. 

Köpcentrum vinner mark i detaljhandeln

Försäljningen i köpcentrum och handelsområden fortsatte den positiva trend som pågått sedan mätningarna började 1988 och tillväxten summerades till 4,0 procent avseende 2016. Tillväxttakten drivs på av nya köpcentrum som Mall of Scandinavia och Avion Shopping samt av omfattande utbyggnationer av befintliga handelsplatser. Samtidigt kan HUI konstatera att intresset för att etablera ny handelsyta avtar, vilket kan vara ett tecken på avmattning.

Fler nyheter