Pressarkiv

Byggmaterialhandeln fortsätter att visa tillväxt!

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,2 procent i juni.  + Läs mer

Inbjudan till Almedalsseminarium - Vad händer när det vänder?

Den svenska konjunkturen är på topp, räntan på minus och försäljningen i handeln stiger kraftfullt. Samtidigt pågår en omfattande förändring av förutsättningarna för handel driven av digitaliseringen, vilken möjliggör nya affärsmodeller som snabbt slår ut äldre. Högkonjunkturen och den starka uppgången i konsumtionen döljer i viss mån den transformering handeln genomgår men konjunkturen har sin cykel och dagens högkonjunktur och minusränta kommer att bytas mot lågkonjunktur och plusränta. De företag som har problem idag kommer med stor sannolikhet hamna i en ännu tuffare situation i ett förändrat konjunkturläge.

I maj vände det upp igen!

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 5,5 procent i maj. Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april månad vände försäljningen till positiv igen i maj. Försäljningen ökade med 5,5 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med maj 2016). Maj i år innehöll lika många vardagar som maj i fjol, vilket visar på en god utveckling. Den ackumulerade försäljningsutvecklingen för jämförbara enheter under perioden januari till maj 2017 landade på 4,9 procent.

Fler nyheter