Digitala arbetsverktyg


Digitaliseringen av detaljhandeln medför ett ökat behov av datadriven analys och kvalitativa beslutsunderlag. För att svara upp mot detta lanserar HUI ett nytt digitalt verktyg med namnet HUI Maps. HUI Maps syftar till att samla relevant information kopplad till detaljhandeln i ett kartbaserat verktyg och blir en unik lösning på den svenska marknaden.

+ Läs mer

 

 

Dela med dig: