Index och barometrar

HUI hjälper en rad organisationer att mäta omsättning, framtidstro och attityder bland aktörerna i deras bransch.

Vår erfarenhet är att tillgång till tillförlitlig statistik är ett viktigt verktyg för att lyfta fram branschfrågor. Som talesättet säger syns man inte, finns man inte. Dessutom kan branschstatistik fungera som ett affärsstrategiskt verktyg för aktörer i branschen. HUI fungerar då som en garant för att den enskilda aktörens uppgifter behandlas med sekretess.

Med vår gedigna kunskap och mångåriga erfarenhet av att samla in och analysera statistik kan vi hjälpa till med att ge en överblick över förutsättningarna i just din bransch. Det huvudsakliga innehållet i de branschindex vi idag administrerar listas nedan.

  • Total omsättning i branschen
  • Omsättningsutveckling i branscher
  • Framtidstro bland branschens aktörer
  • Inställning i olika branschrelevanta frågor bland branschens aktörer

 

För mer information

Låter ovanstående intressant? HUI hjälper gärna till med att arbeta fram ett branschindex för att öka kunskapen om just din bransch. Kontakta:

Andreas Svensson
Tel: 070-51 07 737
E-post: andreas.svensson@hui.se

Dela med dig: