Benchmark Index (BIX)

I Benchmark Index-rapporten kombineras Viametrics validerade, anonymiserade och aggregerade besöksstatistik med HUIs djupa branschinsikter, höga analytiska kompetens och kompletterande information, inte minst inom försäljning. Detta gör den månatliga Benchmark Index rapporten (BIX rapporten) till en unik och relevant källa för faktabaserade beslutsunderlag.

BIX-rapporterna går att ta del av i form av en årsvis prenumeration. Varje år publiceras 12 rapporter varav 8 månadsrapporter och 4 kvartalsrapporter. Nedan finns en kostnadsfri version av BIX avseende det första kvartalet 2018. Månadsrapporterna är avsedda att ge kort och snabb information om hur köpcentrumens besöksflöden utvecklas samt en bild av detaljhandelns utveckling. Kvartalsrapporterna har ett bredare innehåll enligt nedan:

  • Utveckling av besöksflöden under det senaste kvartalet, rullande tolv månader och YTD
  • Summering av konjunkturläget med fokus på detaljhandeln
  • Detaljhandelns utveckling
  • Köpcentrumens omsättningsutveckling
  • Unikt tema med koppling till köpcentrum
  • Kortfattad korrelationsanalys avseende besöksflöden och omsättningsutveckling


Beställning av BIX

Pris: 12 500 kronor exklusive moms per månad Särskilda rabatter gäller för befintliga kunder till HUI och Viametrics. Kontakta Tobias nedan för mer information och eventuell rabatt.
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se

För villkor avseende BIX, klicka här


Om Viametrics
Viametrics är marknadsledaren inom besöksräkning och publicerar varje månad anonymiserad och aggregerad statistik över besöksutvecklingen i Sveriges köpcentrum. Vi är en av världens ledande leverantörer av besöksräkningssystem i butiker och köpcentrum. Vi finns idag i 50 länder runt om i världen och räknar miljarder besökare varje år. Besöksstatistiken visar trender och tendenser som utgör kvalificerade beslutsunderlag för såväl daglig drift som strategiska beslut. De flesta av våra kunder återfinns bland butikskedjor, köpcentrum och i offentliga miljöer. Mer information om Viametrics finns här.


Om HUI
Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi på HUI hjälpt våra kunder att förstå omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din samarbetspartner på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din förändring, utmanar dig i workshops och inspirerar dig med föredrag. Mer information om HUI finns här.

 

Material för nedladdning

Dela med dig: