Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal (BUN)

Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal (BUN) är en rapport som baseras på de större svenska butikskedjornas kvartalsrapporter och syftar till att följa utvecklingen på bolagsnivå löpande per kvartal. BUN utgörs av fem rapporter per år varav en rapport summerar helåret och fångar upp större bolag som endast ger ut årsrapporter. I kvartalsrapporterna ingår drygt 20 bolag och i helårsrapporten merparten av de största kedjorna.

Nedan finns en kostnadsfri version av BUN avseende det tredje kvartalet 2016. Prenumeranter betalar 11 990 kronor exklusive moms för 12 månader och fem rapporter.

Nyckeltalen som ingår i rapporten är:
 

  • Nettoomsättning
  • Jämförelse med branschens utveckling
  • Marknadsandel
  • Rörelseresultat (EBIT)
  • Rörelsemarginal
  • Soliditet
  • Likviditet
  • Antal butiker

Registrering

För att påbörja din prenumeration av BUN, maila kontaktinformation och faktureringsuppgifter till:
katarina.kilander@hui.se

Din prenumeration gäller för 12 månader och fem rapporter. Prenumerationen förlängs sedan automatiskt med 12 månader i taget.

Uppsägning

Uppsägning av BUN sker senast 30 dagar innan prenumerationsperioden om 12 månader löper ut. Uppsägning mailas till: katarina.kilander@hui.se

För frågor om BUN, vänligen kontakta:

Josef Gäreskog
Telefon: 070-26 08 081
E-post: josef.gareskog@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: