Cityindex

Agora och HUI Research samarbetar kring ett nytt index i syfte att beskriva detaljhandelsförsäljningen i våra svenska innerstäder. Cityindex fyller ett stort behov på marknaden då det idag inte går att få fram detaljerad och standardiserad handelsrelaterad information om stadskärnorna.

I ett gemensamt initiativ startar Agora, ett företag specialiserat på detaljhandelsfastigheter, och HUI Research, ledande inom fakta och analys relaterat till svensk detaljhandel, en ny produkt som beskriver försäljningen i detaljhandeln i våra svenska innerstäder.

Avsikten är att öka kunskapen om vad som faktiskt säljs i de centrala delarna av städerna, rent allmänt och i relation till övrig handel i en kommun, en kunskap som både kommuner, fastighetsägare och detaljister behöver.

Starten för detta nya Cityindex sker under 2017. I första omgången ingår Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 orter. Rapporterna publiceras 6 september 2017. Cityindex är tänkt att skapa en ny välbehövlig standard och kommer årligen utökas med fler orter samt finnas tillgänglig för alla intresserade.

- Det är hög tid att stadskärnorna kommer i fokus. Cityindex kommer att ge välbehövlig information till många aktörer. Att samarbeta med HUI Research kring detta är prioriterat för oss som ledande på detaljhandelsfastigheter i innerstaden, säger Wilner Anderson vd Agora.

Begreppen stad och stadskärna saknar en officiell definition. De definitioner som används är i många fall otydliga och baseras till stor del på subjektiva bedömningar som varierar beroende på vem som upprättar stadskärnans avgränsning, avgränsningens ändamål och det underlag som ligger till grund för avgränsningen. I syfte att skapa jämförbara och generiska definitioner har Agora och HUI i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare tagit fram definitioner för stad och stadskärna. En kort respektive fullständig version finns tillgängliga för nedladdning nedan.

Frågor om Cityindex besvaras av:

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research
Tel: 08-762 72 89
E-post: tobias.ronnberg@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: