Cityindex

Hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel har debatterats flitigt i media och andra kanaler. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer? Cityindex är en ny rapport som syftar till att besvara denna typ av frågeställningar och beskriva utvecklingen för kommersiella verksamheter i våra svenska stadskärnor.

Under hösten 2016 inledde HUI Research arbetet med Cityindex på uppdrag av Agora för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 16 städer. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

Inför 2018 har Cityindex vuxit till omfatta alla Sveriges städer. Av rikets 124 städer har 104 av dessa centrumbildningar med tillräcklig densitet för att definieras som stadskärna. Cityindexrapporter för dessa går nu att beställa!

 

Varför Cityindex?

Cityindex innehåller stora delar av det material som återfinns i fullskaliga kommunala handelsutredningar, men till en bråkdel av priset. Det är en omfattande rapport som tar tempen på stadskärnan genom tydliga uppställningar och jämförelser gentemot andra stadskärnor, kommunen och riket. Läsaren kan själv tolka nyckeltalen med hjälp av en omfattande introduktion, kartor, grafer och tabeller. Cityindex utgör ett unikt och välbehövligt beslutsunderlag för detaljister, fastighetsägare, kommuner, cityföreningar och andra aktörer med intressen i stadskärnan.

Innehåll Cityindex

Cityindex ges ut i två olika typer av rapporter – Citykort och Cityrapporter. Inom ramen för Cityindex har detaljhandel, restaurang, hotell och kommersiell service kartlagts. Detaljhandel redovisas nedbrutet på underbranscherna dagligvaror, beklädnad och hem och fritid. Informationen i rapporterna avser 2016 och 2017 samt utvecklingen mellan dessa år.

 • Citykortet är ett snabbt och enkelt sätt att få en bild av en eller flera stadskärnors utveckling. Citykortet går att köpa per stad och innehåller följande information:
 • Stadskärnans omsättning och utveckling per bransch
 • Benchmark avseende utveckling (jämförelse med alla stadskärnor totalt och de olika stadskategorierna)
 • Antal verksamheter och utveckling per bransch
 • Karta över stadskärnans avgränsning

Cityrapporten är en fullständig kartläggning av stadskärnan utifrån ett kommunperspektiv och ger läsaren en djupare förståelse för utvecklingen. Rapporten innehåller all data som finns i Citykortet och mycket mer därtill. Cityrapporten beställs per stad.

Stadskärnans omsättning och utveckling per bransch

 • Benchmark avseende utveckling
 • Antal verksamheter och utveckling per bransch
 • Karta över stadskärnans avgränsning
 • Inledande avsnitt om utvecklingen på riksnivå per bransch
 • Kommunavsnitt
       - Kommunens detaljhandelsomsättning, utveckling och försäljningsindex
       - Marknadsandelar och utveckling i kommunen per försäljningskanal för detaljhandel. Marknadsandelarna fördelas på stadskärnan, externhandel, e-handel och övrig handel
 • Densitetskarta över boende och kommersiella verksamheter i stadskärnan
 • Karta över köpcentrum, handelsområden och planerade byggprojekt i regionen
 • Antal anställda och utveckling per branschKort analys av HUI som beskriver utvecklingen i kommunen och stadskärnan

Indelning av städer och avgränsning för de kartlagda stadskärnorna finns i dokumentet ”Definitioner av stad och stadskärna” nedan. Definitionerna och avgränsningarna får användas och spridas fritt. Ange källa ”Cityindex”.

För mer information:

För mer information och priser, klicka här. För beställningar och frågor, vänligen kontakta:

Tobias Rönnberg, Analytiker HUI Research
Tel: 073-97 61 209
E-post: tobias.ronnberg@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: