Cityindex

Agora och HUI Research samarbetar kring ett nytt index i syfte att beskriva detaljhandelsförsäljningen i våra svenska innerstäder. Cityindex fyller ett stort behov på marknaden då det idag inte går att få fram detaljerad och standardiserad handelsrelaterad information om stadskärnorna.

I ett gemensamt initiativ startar Agora, ett företag specialiserat på detaljhandelsfastigheter, och HUI Research, ledande inom fakta och analys relaterat till svensk detaljhandel, en ny produkt som beskriver försäljningen i detaljhandeln i våra svenska innerstäder.

Avsikten är att öka kunskapen om vad som faktiskt säljs i de centrala delarna av städerna, rent allmänt och i relation till övrig handel i en kommun, en kunskap som både kommuner, fastighetsägare och detaljister behöver.

Starten för detta nya Cityindex sker under 2017. I första omgången ingår Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 orter. Cityindex är tänkt att skapa en ny välbehövlig standard och kommer årligen utökas med fler orter samt finnas tillgänglig för alla intresserade.

- Det är hög tid att stadskärnorna kommer i fokus. Cityindex kommer att ge välbehövlig information till många aktörer. Att samarbeta med HUI Research kring detta är prioriterat för oss som ledande på detaljhandelsfastigheter i innerstaden, säger Wilner Anderson vd Agora.

Frågor om Cityindex besvaras av:

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research
Tel: 08-762 72 89
E-post: tobias.ronnberg@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: