Cityindex

Hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel har debatterats flitigt i media och andra kanaler. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer? Cityindex är en ny rapport som syftar till att besvara denna typ av frågeställningar och beskriva utvecklingen för kommersiella verksamheter i våra svenska stadskärnor.

Under hösten 2016 inledde HUI Research på uppdrag av Agora (A Group of Retail Assets Sweden AB) arbetet med Cityindex för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Inledningsvis omfattas Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer, men på sikt ska kartläggningen bli rikstäckande och omfatta samtliga 124 städer i Sverige. Redan under hösten 2017 har kartläggningar av Luleå, Falun och Kristinehamn genomförts.Cityindex syfte är främst att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

Varför Cityindex?

Cityindex innehåller stora delar av det material som återfinns i fullskaliga kommunala handelsutredningar, men till en bråkdel av priset. Det är en omfattande rapport som tar tempen på stadskärnan genom tydliga uppställningar och jämförelser gentemot andra stadskärnor, kommunen och riket. Läsaren kan själv tolka nyckeltalen med hjälp av en omfattande introduktion, kartor, grafer och tabeller. Cityindex utgör ett unikt och välbehövligt beslutsunderlag för detaljister, fastighetsägare, kommuner, cityföreningar och andra aktörer med intressen i stadskärnan.

Innehåll Cityindex

  • Inledande del om rikets utveckling, försäljningskanaler, branschutveckling och marknadsandelar
  • Omsättning och utveckling fördelad på detaljhandel (nedbrutet på underbranscher), restaurang, hotell och kommersiell service
  • Köpkraft per bransch och prognos fördelad på stadskärnan och kommunen
  • Marknadsandelar per försäljningskanal i kommunen
  • Densitet av kommersiella verksamheter på karta för stadskärnan
  • Demografisk jämförelse mellan stadskärnan och kommunen (befolkning och prognos, åldersstruktur, boendeformer, fordonsinnehav med mera)
  • Arbetsmarknadsfaktorer som inkomst, arbetslöshet, pendling med mera
  • Körtidsanalyser från stadskärnan

Kartlagda städer i Cityindex 2017

Borås         
Eskilstuna
Falun 
Göteborg   
Jönköping  
Kalmar
Kristinehamn      
Linköping
Luleå  
Malmö       
Motala       
Stockholm
Sundsvall
Södertälje
Trollhättan
Uppsala
Västerås
Växjö
Örebro
 
Indelning av städer och avgränsning för de kartlagda stadskärnorna finns i dokumentet ”Definitioner av stad och stadskärna” nedan. Definitionerna och avgränsningarna får användas och spridas fritt. Ange källa ”Cityindex”.

För prisförfrågan, beställning och övriga frågor kontakta:

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research
Tel: 073-97 61 209
E-post: tobias.ronnberg@hui.se

Material för nedladdning

Dela med dig: