Dagligvarukartan


HUI Research har tillsammans med DLF och Delfi tagit fram en överskådlig “väggkarta” över den svenska dagligvaruhandeln 2018. Kartan ger en snabb överblick över dagligvaruaktörernas marknadsandelar och tillväxt. Dagligvarukartan ger också en visuell överblick av utvecklingen i Sverige.


Kontakt:

Josef Gäreskog
Tel: 070-26 08 081
E-post: josef.gareskog@hui.se

 

Material för nedladdning

Dela med dig: