Detaljhandelns lönsamhetsrapport

Lönsamma handelsföretag är nyckeln till investeringar i framtiden och en långsiktigt positiv utveckling för branschen. Idag driver digitalisering och nya konsumentbeteenden en strukturomvandling som snabbt förändrar förutsättningarna för handel. Investeringar i framtida teknik och affärsmodeller är viktigare än någonsin för att branschen skall kunna behålla sin konkurrenskraft och kunna skapa nyttor för medborgare, kunder och arbetssökande.

Rapporten är framtagen av HUI Research och är den första av sitt slag och vi avser att med regelbundenhet fortsätta att följa och rapportera om handelns lönsamhetsutveckling.

Kontakt:

Andreas Svensson
Tel: 070-51 07 737
E-post: andreas.svensson@hui.se

 

Material för nedladdning

Dela med dig: