Hela detaljhandelns omsättning

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras varje månad.

DHI tas fram av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela detaljhandelns omsättning.

Genom detta samarbete kan vi leverera unikt tillförlitlig omsättningsstatistik snabbare än något annat land i Europa. Totalsiffran för detaljhandelns utveckling samt en kortare analys av detaljhandeln aktuell månad ingår i Sveriges offentliga statistik.

För att säkerställa att du och ditt företag löpande uppdateras om läget i den svenska detaljhandeln kan du prenumerera på DHI. Som prenumerant på DHI får du tillgång till utvecklingen i 15 enskilda branscher och en hel del annat. Du kan välja mellan att teckna en personlig prenumeration eller en företagsprenumeration. Kontakta HUI för prenumeration.

För mer information:

Andreas Svensson
Tel: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se

Viktig information 2015-12-22
Branschen Postorderhandel och detaljhandel på internet har reviderats för perioden januari 2014 till oktober 2015, samtidigt har övriga detaljhandelsbranscher skattats om för perioden april 2015 till oktober 2015.

Viktig information 2015-11-27
Omsättningen har reviderats avseende Livsmedelshandel och Postorderhandel för kvartal 2 och 3 år 2015, då nya uppgifter inkommit. I samband med detta genomfördes nya skattningar av kvartal två (för samtliga detaljhandelsbranscher), med nyinkomna uppgifter, vilket gör att flertalet branscher påverkats. För kvartal 3 har SCB, enligt plan, beräknat den definitiva skattningen. Fr.o.m. referensmånad april så infördes en ny metod för de definitiva skattningarna. Momsuppgifter från Skatteverket ersätter insamlade omsättningsuppgifter kvartalsvis för alla företag som inte tillhör ett totalundersökt stratum. Den definitiva kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex.

Revideringspolicy
När statistiken publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsong-rensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt.
 

Material för nedladdning

Dela med dig: