E-handeln i Sverige

E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på nätet genom e-barometern.

Idag sker detta i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel och e-barometern publiceras en gång per kvartal.
Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.

För mer information, kontakta:

Andreas Svensson
Tel: 070-51 07 737
E-post: andreas.svensson@hui.se

Ladda ner tillgängliga rapporter här:

https://www.postnord.se/e-barometern

Dela med dig: