Evenemangsutvärdering

Evenemang påverkar samhället på flera olika plan och kan betyda mycket för en plats. Effekterna kan vara såväl monetära som icke-monetära, kortsiktiga och långsiktiga. För att lyfta fram evenemangets betydelse gör HUI Research löpande olika former av evenemangsutvärderingar för att hjälpa våra uppdragsgivare få underlag för att belysa evenemangs olika effekter. Underlaget är viktigt för arrangören/kommunen i deras kommunikation med politiker, tjänstemän, näringslivet och invånare. Ett evenemang ger ringar på vattnet för andra näringar vilket är extra viktigt för mindre kommuner och städer. Det finns olika effekter som kan vara av betydelse att utvärdera i samband med evenemanget.

Turistekonomisk omsättning

Denna analys fokuserar på en av de viktigaste evenemangsdimensionerna, nämligen turisternas konsumtion på destinationen. Den turistekonomiska omsättningen utgörs av de tillresta besökarnas konsumtion i samband med besöket eller deltagandet på evenemanget. I denna utvärdering får arrangören en tydlig bild av hur stor konsumtion turisterna ger upphov till på destinationen i samband med evenemanget.

Sysselsättningseffekten

I denna del beräknas de teoretiska sysselsättningseffekterna till följd av evenemanget. Genom att analysera sysselsättningseffekter ställs den turistekonomiska omsättningen i relation till sysselsättningsintensitet i de olika näringarna som påverkas direkt av turism.

Övriga monetära effekter

Evenemang genererar andra monetära effekter förutom de turistekonomiska effekterna. Exempel på monetära effekter ett evenemang kan ge upphov till är den direkta omsättningen som en anläggning i sig själv genererar i samband med evenemanget, samt påverkan på andra näringars omsättning. Denna analys syftar till att visa en ökad ekonomisk aktivitet i näringslivet.

Katalytiska effekter

Förutom de mätbara ekonomiska effekter som evenemang och anläggningar ger upphov till bidrar evenemangen till andra värden för destinationen som kan utredas. En genomförd utvärdering mynnar ut i att ge en ökad kunskap om PR-effekter, varumärkesrelaterade effekter, infrastruktur- och utvecklingsprojekt, kunskapsspridning, samt invånarnas trivsel och stolthet.

Upplevelsevärden

Evenemangsupplevelsen är tveklöst en av de mest betydelsefulla dimensionerna. I denna del undersöker vi hur turister och kommuninvånare upplever evenemanget och värdskapet i samband med detta.  Förutom att få ett underlag för att kunna vidareutveckla evenemanget får arrangören en ökad förståelse av vilket värde evenemanget kan ha för kommuninvånarna.

Frågor om evenemangsutvärderingar besvaras av:

Emma Hernell, Vice VD
Tel: 073-058 72 95
E-post: emma.hernell@hui.se

Dela med dig: