Servicehandelsindex

HUI Research mäter kvartalsvis försäljningsutveckling, framtidstro och attityder inom Servicehandeln i samarbete med branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food. HUI Research mäter fem olika delbranscher - Fast food, Café, Minilivs, Spel & tobak samt Trafikbutiker. Undersökningen har pågått sedan 2008 och totalt 23 rapporter har publicerats. Insamling av försäljningsutveckling, framtidstro och attityder sker genom telefonintervjuer och webbenkät. Både kedjeaktörer och enskilda handlare ingår undersökningen. Servicehandelsindex baseras på uppgifter från 16 servicehandelskedjor samt ett urval om 1 000 enskilda servicehandlare.


 

Frågor om Servicehandelsindex besvaras av:
 
 

Andreas Svensson
Tel: 070-51 07 737
E-post: andreas.svensson@hui.se
 

 

Material för nedladdning

Dela med dig: