Svenska Köpcentrum 2017

Svenska Köpcentrum 2017 är den första utgåvan av en ny rapport som tagits fram i samarbete mellan HUI och NCSC. Rapporten syftar till att beskriva marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige.

Svenska Köpcentrum 2017 är den första utgåvan av en ny rapport som tagits fram i samarbete mellan HUI och NCSC. Rapporten syftar till att beskriva marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. Dessa står idag för 39 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln och är långt ifrån en statisk marknad. Etableringar som Mall of Scandinavia och Avion Shopping är exempel på hur nya handelsplatser kan förändra konkurrensbilden i en hel region. Samtidigt växer etablerade handelsplatser som Barkarby i Stockholm och Sisjön i Göteborg med nya koncept och mer yta för handel, restauranger och service. Parallellt med detta fortgår digitaliseringen och e-handeln växer i en allt snabbare takt. Utöver detta förändras även konsumenternas beteenden. Till exempel ökar restaurangkonsumtionen och allt fler köper tjänster för att underlätta och förgylla vardagen.

Utöver historiska och aktuella nyckeltal innehåller denna rapport även prognoser på hur ytan i köpcentrum och handelsområden utvecklas i framtiden. I skrivande stund planeras det för 2,4 miljoner kvadratmeter ny yta för handel, restauranger och service på olika håll i landet. Var dessa projekt genomförs kan få mycket stor betydelse både på lokal och regional nivå. Många frågar sig om det finns utrymme för alla nya handelsplatser som växer upp som svampar ur jorden. Svaret står ofta att finna i de befolkningsprognoser som för stunden pekar på en kraftig befolkningstillväxt i många av Sveriges städer. En ökande befolkning är en grundförutsättning för att ny handel ska kunna etableras.

För att fatta rätt beslut krävs ett bra beslutsunderlag. HUI Research och NCSC hoppas att denna rapport kan vara en del av det.
 

Mer information:

Rapporten lanserades 5 december och finns tillgänglig att beställa på svenska och engelska.

Pris medlem NCSC: 12 000 kr exklusive moms
Pris icke medlem NCSC: 20 000 kr exklusive moms

Leverans sker i ett låst pdf-system utan möjlighet kopiera materialet. Rapporten får inte spridas utanför beställarens organisation.

Beställning:

För beställning av rapporten, klicka här. Leverans sker vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar.
 


Rapportens övergripande innehållsförteckning:

•    Detaljhandels utveckling
•    Branschernas utveckling
•    Utveckling för köpcentrum och handelsområden
•    Marknadsandelar
•    Fördjupad utveckling
•    Drivkrafter i köpcentrum och handelsområden
•    Handelsplatskategoriernas styrkeförhållande
•    Uthyrningsbar yta
•    Besöksflöden
•    Regional utveckling
•    Transaktionsmarknaden
•    Planerade projekt
•    Digitaliseringens effekter på detaljhandeln
•    Effekter på köpcentrum och handelsområden
•    Prognos 2017
•    Utveckling för köpcentrum och handelsområden
•    Prognosticerade marknadsandelar
•    Framtidsutsikter


För frågor om rapporten, vänligen kontakta:

Tobias Rönnberg
Analytiker, HUI Research
073-976 12 09
tobias.ronnberg@hui.se
 

Dela med dig: