Svenska Köpcentrum 2018

Diskussionerna om vart handeln är på väg har förmodligen aldrig varit så intensiva som nu. Köpcentrum och handelsområden är etablerade shoppingdestinationer som utmanas av konsumenternas förändrade preferenser. I rapporten Svenska Köpcentrum 2018 presenteras scenarier för hur köpcentrumbranschen påverkas av digitalisering, konjunkturella svängningar och en allt tuffare konkurrens.

De första moderna köpcentrumen i Sverige etablerades för mer än 60 år sedan och har sedan dess haft en expansiv utveckling. Några decennier senare började handelsområden utvecklas i takt med att industrin avvecklades i externa lägen. Vid slutet av 1990-talet tog volymhandelskoncepten, så som stormarknader och elektronikvaruhus, över rollen som motor för detaljhandeln. Kring millennieskiftet rotade sig e-handeln i Sverige och inom loppet av ett decennium hade spelplanen ännu en gång förändrats. E-handelns framtida tillväxt spås slå ut tusentals butiker. Vad innebär detta för köpcentrum och handelsområden?

Den andra utgåvan av rapporten "Svenska Köpcentrum" lanserades i november 2018 av HUI Research och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC). Rapporten beskriver köpcentrumbranschen i Sverige, dess utveckling, drivkrafter och framtid. Årets rapport fokuserar på framtiden och innehåller en kortsiktig prognos till 2020 och två olika scenarier för utvecklingen till och med 2025.

Rapportens övergripande innehållsförteckning:

Del 1: Ekonomiska fundamenta

 • Konjunkturläget
 • Detaljhandelns utveckling
 • E-handelns utveckling
 • Restaurangnäringens utveckling

Del 2: Köpcentrum

 • Köpcentrumens utveckling
 • Nyckeltal
 • Nya köpcentrum
 • Besöksflöden

Del 3: Handelsområden

 • Handelsområdenas utveckling
 • Nyckeltal
 • Nya handelsområden
 • Bilismen

Del 4: Projekt

Del 5: Topp10-lista

Del 6: Transaktioner

Del 7: Detaljhandelsskiftet

 • Försäljningskanaler
 • Snabbt växande e-handel
 • E-handelsprognoser

Del 8: Framtidsutsikter

 • Prognosantaganden
 • Prognos och scenarier 2017-2025
 • Framtidsutsikter

 

Mer information, pris och beställning:

Rapporten lanserades 9 november 2018 och finns tillgänglig på svenska och engelska.
Pris medlem NCSC: 12 000 kr exklusive moms
Pris icke medlem NCSC: 20 000 kr exklusive moms

Leverans sker i ett låst PDF-system utan möjlighet kopiera materialet. Rapporten får inte spridas utanför beställarens organisation.

För beställning av rapporten, klicka här. Leverans sker vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar.


För frågor om rapporten, vänligen kontakta:

Monica Bruvik
Senior konsult
Tel: 072-525 17 53
E-post: monica.bruvik@hui.se

Dela med dig: