Svenskars resande

Swedish Tourism Survey (STS) är en konsumentundersökning som genomförs av HUI Research och som löpande mäter svenskars resvanor på fritiden och i tjänsten, i Sverige och till utlandet. Med hela 36 000 årliga webbintervjuer som grund bidrar Swedish Tourism Survey till att svensk besöksnäring får bättre beslutsunderlag.

En totalbild av svenskars resande på fritiden och i tjänsten

Undersökningen innefattar information om; besökarnas profil, färdsätt och boendeform vid resandet, syftet med resan, det vanligaste resmålen, omfattningen av resandet och turistkonsumtionen i ett utvalt område och turismens påverkan på sysselsättning. Jämförelser kan göras mellan olika grupper och områden. Frågorna följer de internationella rekommendationerna för turismundersökningar. Jämförelser görs årligen mot SCBs inkvarteringsstatistik för att säkerställa att urvalet i undersökningen avspeglar verkligheten och är representativt.

För att ha ett mått på turismens relativa ekonomiska betydelse på regionnivå samlar HUI Research in information kring utlägg för; Inresande turisters konsumtion i den besökta regionen, konsumtion till följd av regioninvånare som reser i sin egen region och lokalinvånares konsumtion på hemmaplan i samband med en turistisk resa till annan destination.

Även information om totala utlägg för resor utomlands samlas in.

Resultaten syftar till att utveckla svensk besöksnäring och kan vara intressanta för många företag och organisationer såsom kommuner, regioner, turistorganisationer, branschorganisationer, transportföretag, boendeanläggningar, restauranger, attraktioner, besöksmål, handelsföretag och andra intresserade av turism och resande.


Du har möjlighet att både få standardiserade ekonomiska rapporter och mer skräddarsydda rapporter anpassade just för dig. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

Läs mer om undersökningen
Ladda ned exempelrapport
Ladda ned produktblad

Kommentar till SCB:s rapport – Jämförelse Webbpaneler vs telefonundersökning

Statistiska  Centralbyrån (SCB) släppte under 2015 en rapport ”Utredning om metodik för webbpanelundersökningar” på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet med rapporten var enligt SCB att ”belysa fördelar och nackdelar med webbpanelundersökningar i förhållande till traditionella undersökningar baserade på sannolikhetsurval”. HUI Research upplever att rapporten främst kritiserar webbpaneler som metod för att samla in data. Någon analys av de problem som finns med traditionella undersökningsmetoder såsom telefon lyfts inte fram i rapporten. HUI Research har därför valt att i en kompletterande rapport presentera resultat från en litteraturgenomgång som gjorts av vetenskapliga tidskrifter under de senaste 10 åren där metodjämförelser av telefonundersökningar och webbpanelundersökningar har gjorts. För- och nackdelar med de båda metoderna belyses. Rapporten har tagits fram av S-O Daunfeldt, professor i Nationalekonomi och Helena Nilsson, Fil Lic i mikrodataanalys.
Rapporten i sin helhet hittar du här.

För mer information

Jonas Arnberg, VD
Tel: 08-762 72 89
E-post: jonas.arnberg@hui.se

Dela med dig: