Kvalificerade beslutsunderlag

HUI Research har en mångårig erfarenhet av att samla in och analysera statistik. Vi erbjuder avancerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning för i huvudsak kunder med intresse för handel och turism.

I vår forskningsbaserade konsultverksamhet är analys och rådgivning centrala tjänster som kan ge dig ökad marknadskunskap och öka din konkurrenskraft.

Vi tillför en genuin branschnytta baserad på problemlösningsförmåga och väldokumenterad metodik som kan förbättra ditt resultat.

Tre centrala tjänster för handeln och besöksnäringen

Vi tillhandahåller väldefinierade tjänster av central betydelse för handeln och besöksnäringen.

För mer information

Jonas Arnberg, VD
E-post: jonas.arnberg@hui.se

 

 
 
 

 

Dela med dig: