Punkten där handel och turism möts

HUI Research har studerat handel och turism sen 60-talet. Genom åren har vi kartlagt hundratals köpcentrum, stadskärnor, turistattraktioner, besöksmål och handelsområden och samlat fakta, kunskaper och erfarenheter vi använder för att utveckla handelsplatser och destinationer med framgång.

HUI Research förespråkar ett helhetsperspektiv i allt arbete med destinationsutveckling. Med detta menar vi att den utveckling som eftersträvas som besöksdestination sätts in i en mer övergripande plan för hur destinationen skall bibehålla och öka sin attraktivitet även när det gäller invånare och företag.

Om slutmålet är att vara en attraktiv ort eller region så är det en rad olika områden som berörs. Det handlar om att ha ett bra utbud av boendealternativ och restauranger, intressanta besöksattraktioner, evenemang eller natursköna rekreationsområden. Men även om att ha ett komplett shoppingutbud, en genomtänkt stadsarkitektur, en bra trafiksituation och tillgänglighet med olika kommunikationsmedel. Vad som är tillräckligt bra eller mycket bra är förstås olika beroende på vilken destination det handlar om och varje destination måste finna sin egen vision och utvecklingsväg.

HUI Research fungerar som samarbetspart för våra kunder i deras destinationsutvecklingsarbete och är den FoU-avdelning som av olika skäl inte finns i företaget.

HUI Research har sedan 1968 studerat och analyserat den svenska marknaden och arbetat med utveckling av handel och handelsplatser. Genom åren har vi kartlagt hundratals köpcentrum, stadskärnor och handelsområden och genom detta samlat på oss erfarenheter som vi använder för att utveckla våra kunders koncept.

Vi kan hjälpa dig att förstå de drivkrafter som påverkar vår konsumtion och samhällsekonomi och som utgör grunden för din handelsplats framgång. Vi hjälper dig att besvara frågor som:

• Var ska vi etablera vår nästa butik?
• Kan vår handelsplats attrahera fler kunder och omsätta mer?
• Hur reagerar kunderna på förändringar i butiken eller på handelsplatsen?
• Hur stor är marknaden för våra produkter?

• Vilka blir konsekvenserna av en handelsetablering?
• Hur mycket omsätter handeln i vår stadskärna och hur utvecklas den?
• Hur ser branschstrukturen ut och hur stor yta har handeln?

Våra updragsgivare är kommuner, turistorganisationer, fastighetsägare och privata företag som behöver kvalificerade beslutsunderlag för investerings- eller etableringsbeslut.

För mer information: 

Per Andersson
Tel: 070-32 00 914
E-post: per.andersson@hui.se

Monica Bruvik
Tel: 072-525 17 53
E-post: monica.bruvik@hui.se
 

Dela med dig: