Påverka din omvärld med fakta

HUI Research genomför varje år ett stort antal samhällsekonomiska utredningar. De handlar om detaljhandel, handel med tjänster, e-handel, privat konsumtion och offentlig ekonomi beträffande skattefrågor och inkomstfördelning. Vi erbjuder faktaunderlag som neutralt utreder konsekvenser av lagförslag och samhällsförändringar.


 

Oftast studeras frågor inom detaljhandel, privat konsumtion och tjänstenäringarna, men även inom offentlig ekonomi rörande exempelvis skattefrågor och inkomstfördelning. I flera av våra utredningar används HUI:s statistiska och ekonometriska kompetens och det nära samarbetet med HUI Researchs forskning borgar för hög kvalitet.

Våra uppdragsgivare är framförallt branschorganisationer, turistorganisationer och privata företag som behöver underlag för att belysa en specifik fråga och eventuellt påverka beslutsfattare och politiker.
 

För mer information

Felix Åberg
Konsult
Tel: 072-538 86 15
E-post: felix.aberg@hui.se

 

Dela med dig: