Vi gillar att dela

För att nå framgång i dagens ekonomi är det avgörande att förstå dynamiken i den marknad man verkar i och ha förmågan att strategiskt använda sig av dess möjligheter. HUI arbetar aktivt med att skapa och sprida kunskap om handeln med varor och tjänster.

Vi delar regelbundet med oss av aktuella forsknings-, affärs- & samhällsfrågor genom att erbjuda både öppna föreläsningar och skräddarsydda föredrag. Dessutom arbetar vi med att generera och utbyta know-how via seminarier, workshops och konferenser. Dessa aktiviteter är ett betydelsefullt komplement till längre utvecklingsinsatser samt andra former av nätverkande och kompetenshöjande insatser hos företag och organisationer som behöver förstå handeln med varor och tjänster både på makro och mikro nivå.
 

För mer information

Jonas Arnberg, VD
E-post: jonas.arnberg@hui.se

 

Dela med dig: